Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś

Czym jest analiza SWOT?

1 sierpnia 2021 swot co to

W zarządzaniu liczy się nie tylko znajomość ekonomii czy tajników biznesu. Osoba obejmująca stanowisko, które pozwala na kierowanie istotnymi działaniami danej instytucji powinna mieć pewne predyspozycje. Poza elementarną wiedzą i bogatym doświadczeniem powinna odznaczać się otwartością umysłu, kreatywnością i niezwykłą elastycznością w zakresie rozwiązywania złożonych problemów. Będąc liderem stojącym na czele grupy analityków, trzeba rozpoznać, która z metod heurystycznych pobudzających twórcze myślenie zespołu znajdzie w danym przypadku najlepsze zastosowanie. W przypadku zarządzania najpopularniejszą metodą jest analiza SWOT.

Analiza SWOT co to jest?

Analiza SWOT to popularna technika heurystyczna, mająca na celu określenie cech danego projektu. Prowadzi do wypracowania efektywnego planu działania dla konkretnego przedsięwzięcia. W zrozumieniu SWOT i pojęcia jego założeń pomoże już rozwinięcie skrótu. Stanowi akronim od angielskich słów:

  • Strengths – silne strony,
  • Weaknesses – słabe strony,
  • Opportunities – szanse, okazje
  • Threats – zagrożenia, stanowiące podstawę dla przeprowadzanej analizy.

Sprawdź: https://svobody.pl/branding-co-to/

SWOT stanowi często pierwszy etap tak zwanej analizy strategicznej, służącej za plan dla kolejno podejmowanych działań, których zwieńczeniem ma być osiągnięcie zamierzonego efektu. W celu jak najlepszego opracowania strategii określa się właśnie cztery wymienione wyżej czynniki, które mają kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Analiza SWOT przykładowo może posłużyć jako podstawa dla opracowania strategii kampanii reklamowej, wprowadzenia nowego produktu lub przedstawienie kandydata na jakieś oczekujące na obsadzenie stanowiska.

swot co to

Zasady przeprowadzania analizy SWOT

W zarządzaniu liczy się szybkość reakcji i jakość proponowanych rozwiązań. Dlatego oparcie się na czterech filarach tego rodzaju analizy znacznie przyspiesza proces planowania i rozwiązywania konkretnego problemu.

Charakteryzując pokrótce każdą ze składowych analizy SWOT, można powiedzieć, że mocne strony to zalety firmy. To jej wewnętrzna siła, którą należy pielęgnować w celu zachowania jej produktywności. Przeciwieństwem dla pierwszego czynnika są strony słabe, które należy wyeliminować zupełnie lub ograniczyć do minimum.
Pojawiające się szanse to czynniki zewnętrzne. Na nie zespół niestety nie ma wpływu, ale może nauczyć się wykorzystywać tego rodzaju wskazówki. Znając aktualną sytuację na rynku i zachowania konsumentów grupa tworząca nowy plan strategiczny dla swojej firmy może wykorzystać pojawiające się na horyzoncie szanse. O ile oczywiście potrafi je dostrzec.

Sprawdź: https://svobody.pl/analiza-konkurencji-i-analiza-rynku-narzedzia-dla-twojej-firmy/

Skoro szanse, to i zagrożenia. Tego czynnika nie należy ignorować, gdyż niedocenienie przeciwnika często jest głównym powodem niepowodzenia całego projektu. Dostrzeżenie zagrożeń dla planowanych kroków to jedyny sposób na uniknięcie negatywnych wyników. W końcu cios spodziewany jest mniej dotkliwy niż atak z zaskoczenia.

Niejeden typ analizy

Wymienianie na wstępie samych zalet projektu może stworzyć fałszywie optymistyczny obraz przedsięwzięcia. W związku z tym niektórzy analitycy stosują metodę odwróconą do analizy SWOT, zwaną analizą TOWS. Proces analityczny rozpoczyna się od określenia negatywnych czynników. Następnie przeciwstawia się im wewnętrzne mocne strony podmiotu, którego cały proces dotyczy. Dzięki takiemu przedstawieniu sytuacji możemy lepiej określić prawdziwie mocne strony, a następnie przygotować się na nadchodzące w branży różnego rodzaju starcia.

analiza swot przykład

Analiza SWOT w skrócie

Dla przejrzystego przedstawienia kroków podejmowanych podczas przeprowadzania analizy SWOT można dokonać następującego spisu:

  • zbieranie informacji na temat firmy i jej otoczenia,
  • określenie zarówno mocnych, jak i słabych stron przedsiębiorstwa,
  • dostrzeżenie szans i rozpoznanie zagrożeń dla danego podmiotu,
  • ocena wartościująca każdego ze wspomnianych komponentów analizy.

Stosując się do zasad analizy SWOT można z powodzeniem zarządzać każdym projektem bez obaw, że zostaniemy zaskoczeni przez nieprzewidziane czynniki lub niedostrzeżone szanse.

Redakcja svobody.pl

Zespół specjalistów w wielu różnych dziedzinach. Udzielamy porad z zakresu zdrowia, sprzętu, urody oraz biznesu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

numerologia
Wszystko o ornatach Maryjnych
Leasing samochodu

Jesteś zainteresowany reklamą?